opleiding tot hardlooptrainer zomer 2017

Mogelijk gaan we op donderdagavond vanaf april 2018 een opleiding aanbieden in 't Gooi in en vanaf de plaats Huizen. Meer informatie hierover volgt binnenkort. De informatie van hieronder is niet correct.

De opleiding in de zomerperiode wordt aangeboden op zaterdagen in de Betuwe ( Culemborg, Geldermalsen, Meteren) in de ochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur. Dennis Verweij is de docent van deze locatie. Daarnaast bieden we de opleiding tot hardlooptrainer in de zomer van 2017 aan op zowel donderdagavonden en vrijdagavonden in Amsterdam. Zie dit overzicht (aanklikken kan)
zomer 2017: zaterdagochtenden in de Betuwe
zomer 2017: donderdagavonden in Amsterdam
zomer 2017: vrijdagavonden in Amsterdam

De bijeenkomsten bestaan uit  twee uur praktijk en twee uur theorie. De data staan vast en de onderwerpen per datum kunnen nog veranderen. De kosten voor deze opleiding bedragen 750 euro. Leden van Running Holland en atletiekvereniging Phanos krijgen 100 euro korting. Je kunt je aanmelden voor deze opleiding door een email te sturen aan Running Holland via  info@runningholland.nl. Geef bij je aanmelding aan als er data bij zijn dat je absoluut niet kunt. Zou je willen meedoen, maar komen de data niet uit, laat het ons weten! Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die worden behandeld.

Bij deze opleidingsronde worden maximaal 12 deelnemers toegelaten per locatie/moment. Deze opleidingsronde bestaat uit 13 bijeenkomsten.

data en inhoud groep Betuwe op zaterdags

zaterdag 20 mei 2017   Betuwe 9.00-13.00 uur.

Praktijk: training geven aan beginners. Hoe is een training voor beginners opgebouwd en welke aspecten zijn van belang? Op welke manier leer je beginners hardlopen met een glimlach en hoe kunnen ze blessures voorkomen. De docenten geven 5 verschillende onderdelen van de training.

Theorie: trainerskwaliteiten, trainingszones en beginners.

opdracht 1 moet uiterlijk 25 mei worden ingeleverd

zaterdag 27 mei 2017   Betuwe 9.00-13.00 uur.

Praktijk: lesgeven aan elkaar met accent op didactiek en organisatie.

Theorie: didactiek(1) en organisatie(2). 

1: Hoe vergroot je de kans dat een opdracht/boodschap ook inderdaad aankomt bij de hardlopers aan wie je training geeft? Wat zijn handigheidjes bij het training geven? 

2: Hoe organiseer je een hardlooptraining binnen de verschillende onderdelen? (warming-up, oefeningen, looptechniek, hoofdprogramma en cooling down)

3 juni  Betuwe 9.00-13.00 uur.

praktijk: training geven aan elkaar en voorbeeld techniektraining van een van de docenten.

theorie: looptechniek: looptechniekanalyse adv video-opnames. Tevens wordt een start gemaakt met de opdracht 'foto looptechniek. Wat is goed en fout'. 

opdracht 2 moet uiterlijk 8 juni worden ingeleverd

10 juni 2017 Betuwe 9.00-13.00 uur.

Praktijk: techniektraining door een van de docenten en training geven aan elkaar met video-opnames.

Theorie: Hoe leer je looptechniek aan verschillende doelgroepen? Bekijken video-opnames.

zaterdag 1 juli 2017 Betuwe 9.00-13.00 uur.

praktijk: training geven aan elkaar

theorie: Anatomie, wat is de functie van bepaalde spieren tijdens hardlopen? Hoe werken deze spieren met elkaar in samenhang met elkaar tijdens hardlopen. Bekijken video-opnames.

opdracht 3 moet uiterlijk 6 juli worden ingeleverd

8 juli 2017 Betuwe 9.00-13.00 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar

Theorie: fysiologie

zaterdag 15 juli 2017 Betuwe 9.00-13.00 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar met video-opnames.

Theorie: Trainingsleer. Bekijken video-opnames.

22 juli 2017 Betuwe 9.00-13.00 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar.

Theorie: bouwstenen

zaterdag 29 juli 2017 Betuwe 9.00-13.00 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar met video-opnames

Theorie: Hoe maak je een trainingsschema + 'Live' schrijven van trainingsschema. Bekijken video-opnames.

opdracht 4 moet uiterlijk 5 augustus worden ingeleverd

opdracht 5 moet uiterlijk 7 september worden ingeleverd

zaterdag 9 september 2017 Betuwe 9.00-13.00 uur.
praktijk: training geven aan elkaar en geven van hartslagmetertest

theorie: trainen met hartslagmeters en hartslagmetertests.

16 september 2017 Betuwe 9.00-13.00 uur.
Theorie: blessurepreventie. Wat is de taak van de hardlooptrainer.

Praktijk: training geven aan elkaar en specifieke oefeningen ter voorkoming van loopblessures.

Theorie: veiligheid en gezondheid deelnemers.

opdracht 6 moet uiterlijk 21 september worden ingeleverd

zaterdag 23 september 2017 Betuwe 9.00-13.00 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar met video-opnames

Theorie: bekijken video-opnames. Bespreken zelfgemaakte trainingsschema's. 'Live' corrigeren van gemaakte trainingsschema's.

opdracht 7 moet uiterlijk 29 september worden ingeleverd

zaterdag 7 oktober 2017 Betuwe 9.00-13.00 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar

Theorie: nabespreken van trainingen + uitreiking certificaten

Tevens wordt er (indien er behoefte aan is) in overleg met de deelnemers een extra avond gepland waarin reanimatietraining wordt aangeboden.

Daarnaast is er wellicht de mogelijkheid om een half uur voor de start van de bijeenkomst aan de eigen vaardigheid(techniek) te werken onder leiding van een van de docenten. Zorg er wel zelf voor dat je al opgewarmd bent voordat je met deze techniektraining start.

aanmelden 

aanmelden kan door een email te sturen aan info@runningholland.nl onderwerp 'opleiding'

Deelnemers geven tijdens deze opleiding veel training. Deze trainingen worden direct daarna besproken en van feedback voorzien. Een van de manieren waarop feedback wordt gegeven is via beelden van opnames van een videocamera. Voorafgaande aan de cursusdagen kan onder leiding van één van de cursusleiders een half uur worden gewerkt aan eigen vaardigheid(looptechniek). Dit extra half uur kan op verzoek van de deelnemers ook anders worden ingevuld. Gedurende de cursus ontwikkelt een deelnemer zich in de verschillende onderdelen van het training geven. Wanneer een deelnemer aan het einde van de cursus voldoende kwaliteiten heeft getoond ontvangt zij/hij een diploma. Met dit diploma kunnen hardlooptrainers zich voor ongeveer 70 euro per jaar verzekeren. Hiermee ben je tegen aansprakelijkheid verzekerd tijdens het zelfstandig training geven aan loopgroepen.

feedback van docenten

Er is tussen de docenten en de deelnemers veel contact. Dit is onder andere vanwege de vele contactmomenten die er zijn. De docenten stimuleren dit contact en de deelnemers vinden dit zeer nuttig en prettig. Feedback van de docenten wordt op vele verschillende manieren gegeven, namelijk:

  • feedback over de gemaakte trainingsvoorbereidingen (per email voorafgaande het te geven trainingsonderdeel)
  • feedback over de gemaakte opdrachten
  • direct feedback na afloop van het gegeven trainingsonderdeel (w.u., oefeningen, looptechniek, programma of c.d.) door de docent en door de groep
  • feedback over het gegeven trainingsonderdeel adv gemaakte video-opnames
  • per email feedback over het gegeven trainingsonderdeel

Daarnaast kan op verzoek van een deelnemer altijd een extra moment worden ingepland voor 1-1 begeleiding.

Studiebelasting

Tevens worden tijdens de cursus verschillende (huiswerk)opdrachten gegeven en wordt deelnemers gestimuleerd om stage te lopen. Er worden zeven verplichte opdrachten gegeven die ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Daarnaast moeten de HIO's (hardlooptrainers in opleiding) rekening houden met het reserveren van tijd voor het voorbereiden van een onderdeel van de hardlooptraining die ze minimaal elke tweede keer geven. Een voorbereiding van een trainingsonderdeel neemt ongeveer 1 uur in beslag.  Daarnaast is het verplichtom het te behandelen onderwerp vooraf te lezen en kort samen te vatten op papier. Het lezen en samenvatting neemt ruim een uur in beslag. Deze opleiding wordt door de deelnemers omschreven als 'pittig' maar zeer interessant, leuk en heel erg nuttig.

Uitgangsniveau 

Voor het volgen van deze cursus helpt het, als je

- Zelf al enig idee hebt van wat goede training is, doordat je bijvoorbeeld zelf een goede trainer hebt of je via literatuur en internet in sport en hardlopen hebt verdiept.

- Zelf al training geeft in hardlopen of een andere sport.

- Een opleiding hebt op het gebied van bewegen of sport. Onze cursus wordt veel gevolgd door fysiotherapeuten en personal trainers.

De opleiding wordt ondersteund met een door de bovenstaande 3 docenten geschreven boek, een van de hoofdstukken is een uitgebreide verzameling van oefenstof die zeer nuttig is voor de beginnende hardlooptrainer. Daarnaast geven we advies over te lezen hardloopliteratuur en DVD's.

Aanmelden, vragen en inlichtingen? Zie deze link voor contactgegevens.

Statistieken 

Statistieken deelname en afronding van de afgelopen jaren.

2015 (september): 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.

2014: Lelystad: 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.

2014 Amsterdam: 100%. Van de 12 inschrijvers hebben 12 deelnemers de opleiding afgerond.

2013: Lelystad: 91%. Van de 11 inschrijvers hebben 10 deelnemers de opleiding afgerond.

2013 Amsterdam: 92%. Van de 12 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.

2012: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.

2011: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.

2010: 77%. Van de 9 inschrijvingen hebben 7 deelnemers de opleiding afgerond.

Er kan naar keuze een examen van de Atletiek unie worden gedaan. Dit examen staat gelijk aan het niveau 3.1. 100% van de deelnemers van onze opleiding slagen voor dit examen.

deelnemende verenigingen

Van de volgende Atletiek Verenigingen hebben de afgelopen jaren meerdere trainers per vereniging bij ons de opleiding gedaan.

AV Spirit te Lelystad

AV Wieringermeer te Wieringerwerf 

AV Kombij Sport te Badhoevedorp

AV Feniks te Amsterdam (Zuid-oost)

ATOS te Amsterdam

Just Run (Almere)

trimslim (Almere)

KAV Holland te Haarlem

Lycurgus (Krommenie)

AV Hylas (Alkmaar)

Phanos te Amsterdam

Tri run te Wassenaar

Running Holland vereniging te Amsterdam

Loopgroep03 te Haarlem

Fysioteam (Betuwe)

AV '23 (Amsterdam)

AV Edam

atletiekvereniging Zeewolde

uitzending november 2013 van Omroep Flevoland:  http://www.omroepflevoland.nl/Sport/107703/lelystad-av-spirit-begint-cur...