opleiding tot hardlooptrainer winter 2016/2017

De opleiding in de winterperiode wordt aangeboden op zaterdagen in Amsterdam op zowel de ochtenden als in de middagen. Bij veel belangstelling gaan we de opleiding ook aanbieden op maandagavonden. Laat vooral even weten als de maandagavond je beter uitkomt.

  • De opleiding in Amsterdam op de zaterdagochtend wordt aangeboden van 9.30-13.30 uur.
  • klik hier voor alle informatie over de opleiding op zaterdagmiddagen

De bijeenkomsten bestaan uit ruim anderhalf uur praktijk en ruim 2 uur theorie. De data staan vast en de onderwerpen per datum kunnen nog veranderen. De opleiding in de ochtend in Amsterdam wordt gegeven vanaf sport371(naast Vondelpark) en op een atletiekbaan in Amsterdam. De opleiding in de middag wordt gegeven vanaf het Olympisch Stadion of in het Amsterdamse Bos. De docenten zijn Wim Schoots(middag) en Dave Baars(ochtend) en specialist Dennis Verweij geeft les in de onderwerpen anatomie, trainingsleer, fysiologie en veiligheid & gezondheid. De kosten voor deze opleiding bedragen 700 euro. Leden van Running Holland en atletiekvereniging Phanos krijgen 100 euro korting. Je kunt je aanmelden voor deze opleiding door een email te sturen aan Running Holland via  info@runningholland.nl. Geef bij je aanmelding aan als er data bij zijn dat je absoluut niet kunt. Zou je willen meedoen, maar komen de data niet uit, laat het ons weten! Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die worden behandeld.

Bij deze opleidingsronde worden maximaal 12 deelnemers toegelaten per locatie/moment. Deze opleidingsronde bestaat uit 13 bijeenkomsten.

Bij veel belangstelling gaan we de opleiding ook aanbieden op maandagavonden. Laat vooral even weten als de maandagavond je beter uitkomt.

data en inhoud groepen Amsterdam

klik hier voor alle informatie over de opleiding op zaterdagmiddagen

12 november 2016   Amsterdam: 9.30-13.30 uur. 

Praktijk: training geven aan beginners. Hoe is een training voor beginners opgebouwd en welke aspecten zijn van belang? Op welke manier leer je beginners hardlopen met een glimlach en hoe kunnen ze blessures voorkomen. De docenten geven 5 verschillende onderdelen van de training.
Theorie: trainerskwaliteiten, trainingszones en beginners.

opdracht 1 moet uiterlijk 17 november worden ingeleverd

op 19 november is er geen bijeenkomst

26 november 2016  Amsterdam: 9.30-13.30 uur. 

praktijk: training geven aan elkaar en voorbeeld techniektraining van een van de docenten.
theorie: looptechniek: looptechniekanalyse adv video-opnames. Tevens wordt een start gemaakt met de opdracht 'foto looptechniek. Wat is goed en fout'. 

opdracht 2 moet uiterlijk 1 december worden ingeleverd

3 december 2016  Amsterdam: 9.30-13.30 uur. 

Praktijk: lesgeven aan elkaar met accent op didactiek en organisatie.
Theorie: didactiek(1) en organisatie(2). 

1: Hoe vergroot je de kans dat een opdracht/boodschap ook inderdaad aankomt bij de hardlopers aan wie je training geeft? Wat zijn handigheidjes bij het training geven? 
2: Hoe organiseer je een hardlooptraining binnen de verschillende onderdelen? (warming-up, oefeningen, looptechniek, hoofdprogramma en cooling down)

10 december 2016 Amsterdam: Amsterdam: 9.30-13.30 uur

Praktijk: techniektraining door een van de docenten en training geven aan elkaar met video-opnames.
Theorie: Hoe leer je looptechniek aan verschillende doelgroepen? Bekijken video-opnames.

17 december 2016 Amsterdam: 9.30-13.30 uur.

praktijk: training geven aan elkaar
theorie: Anatomie, wat is de functie van bepaalde spieren tijdens hardlopen? Hoe werken deze spieren met elkaar in samenhang met elkaar tijdens hardlopen. Bekijken video-opnames.

opdracht 3 moet uiterlijk 22 december worden ingeleverd

in de periode rondom kerst zijn er geen bijeenkomsten

14 januari 2017  Amsterdam: 9.30-13.30 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar
Theorie: fysiologie

21 januari 2017 Amsterdam: 9.30-13.30 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar met video-opnames.
Theorie: Trainingsleer. Bekijken video-opnames.

28 januari 2017 Amsterdam:  9.30-13.30 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar.
Theorie: bouwstenen

in deze tussenliggende periode zijn er geen bijeenkomsten

25 februari  2017 Amsterdam: 9.30-13.30 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar met video-opnames
Theorie: Hoe maak je een trainingsschema + 'Live' schrijven van trainingsschema. Bekijken video-opnames.

opdracht 4 moet uiterlijk 1 maart worden ingeleverd

opdracht 5 moet uiterlijk 2 maart worden ingeleverd

4 maart 2017 Amsterdam: 9.30-13.30 uur.

praktijk: training geven aan elkaar en geven van hartslagmetertest
theorie: trainen met hartslagmeters en hartslagmetertests.

op 11 maart is er geen bijeenkomst

!!Extra vrijwillige bijeenkomst op zaterdag 11  maart 2017 om 14.00 -16.00 uur in Amsterdam (kosten 20 euro per persoon) 
Wil je meedoen aan deze extra bijeenkomst, meld je dan uiterlijk 20 februari aan via info@runningholland.nl en stuur vooraf een kort filmpje van jezelf voor de groep naar docent Wouter toe per email/whatsapp.

Theorie: Communicatie. Wat is jouw voorkeursstijl in de communicatie met jouw hardlopers? In de bijeenkomst wordt aan de hand van het communicatiemodel 'Roos van Leary' de interactie tussen twee personen of een hardlooptrainer en een groep verklaard. Het voordeel van een goede communicatie is dat jouw boodschap als trainer beter over komt omdat het aangenamer wordt om naar je te luisteren.

Praktijk: training geven aan elkaar, gevolgd door feedback op de interactie van de trainer met de (doel-)groep. Alle deelnemers staan een paar minuten voor de groep. Dit wordt na afloop besproken.

18 maart 2017 9.30-13.30 uur.

Theorie: blessurepreventie. Wat is de taak van de hardlooptrainer.
Praktijk: training geven aan elkaar en specifieke oefeningen ter voorkoming van loopblessures.
Theorie: veiligheid en gezondheid deelnemers.

opdracht 6 moet uiterlijk 23 maart worden ingeleverd

25 maart 2017 9.30-13.30 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar met video-opnames
Theorie: bekijken video-opnames. Bespreken zelfgemaakte trainingsschema's. 'Live' corrigeren van gemaakte trainingsschema's.

opdracht 7 moet uiterlijk 30 maart worden ingeleverd

in deze tussenliggende periode zijn er geen bijeenkomsten

8 april 2017 9.30-13.30 uur.

Praktijk: training geven aan elkaar
Theorie: nabespreken van trainingen + uitreiking certificaten

Tevens wordt er (indien er behoefte aan is) in overleg met de deelnemers een extra avond gepland waarin reanimatietraining wordt aangeboden.

Daarnaast is er wellicht de mogelijkheid om een half uur voor de start van de bijeenkomst aan de eigen vaardigheid(techniek) te werken onder leiding van een van de docenten. Zorg er wel zelf voor dat je al opgewarmd bent voordat je met deze techniektraining start.

aanmelden 

aanmelden kan door een email te sturen aan info@runningholland.nl onderwerp 'opleiding'

Deelnemers geven tijdens deze opleiding veel training. Deze trainingen worden direct daarna besproken en van feedback voorzien. Een van de manieren waarop feedback wordt gegeven is via beelden van opnames van een videocamera. Voorafgaande aan de cursusdagen kan onder leiding van één van de cursusleiders een half uur worden gewerkt aan eigen vaardigheid(looptechniek). Dit extra half uur kan op verzoek van de deelnemers ook anders worden ingevuld. Gedurende de cursus ontwikkelt een deelnemer zich in de verschillende onderdelen van het training geven. Wanneer een deelnemer aan het einde van de cursus voldoende kwaliteiten heeft getoond ontvangt zij/hij een diploma. Met dit diploma kunnen hardlooptrainers zich voor ongeveer 70 euro per jaar verzekeren. Hiermee ben je tegen aansprakelijkheid verzekerd tijdens het zelfstandig training geven aan loopgroepen.

feedback van docenten

Er is tussen de docenten en de deelnemers veel contact. Dit is onder andere vanwege de vele contactmomenten die er zijn. De docenten stimuleren dit contact en de deelnemers vinden dit zeer nuttig en prettig. Feedback van de docenten wordt op vele verschillende manieren gegeven, namelijk:

  • feedback over de gemaakte trainingsvoorbereidingen (per email voorafgaande het te geven trainingsonderdeel)
  • feedback over de gemaakte opdrachten
  • direct feedback na afloop van het gegeven trainingsonderdeel (w.u., oefeningen, looptechniek, programma of c.d.) door de docent en door de groep
  • feedback over het gegeven trainingsonderdeel adv gemaakte video-opnames
  • per email feedback over het gegeven trainingsonderdeel

Daarnaast kan op verzoek van een deelnemer altijd een extra moment worden ingepland voor 1-1 begeleiding.

Studiebelasting

Tevens worden tijdens de cursus verschillende (huiswerk)opdrachten gegeven en wordt deelnemers gestimuleerd om stage te lopen. Er worden zeven verplichte opdrachten gegeven die ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Daarnaast moeten de HIO's (hardlooptrainers in opleiding) rekening houden met het reserveren van tijd voor het voorbereiden van een onderdeel van de hardlooptraining die ze minimaal elke tweede keer geven. Een voorbereiding van een trainingsonderdeel neemt ongeveer 1 uur in beslag.  Daarnaast is het verplichtom het te behandelen onderwerp vooraf te lezen en kort samen te vatten op papier. Het lezen en samenvatting neemt ruim een uur in beslag. Deze opleiding wordt door de deelnemers omschreven als 'pittig' maar zeer interessant, leuk en heel erg nuttig.

Uitgangsniveau 

Voor het volgen van deze cursus helpt het, als je

- Zelf al enig idee hebt van wat goede training is, doordat je bijvoorbeeld zelf een goede trainer hebt of je via literatuur en internet in sport en hardlopen hebt verdiept.

- Zelf al training geeft in hardlopen of een andere sport.

- Een opleiding hebt op het gebied van bewegen of sport. Onze cursus wordt veel gevolgd door fysiotherapeuten en personal trainers.

De opleiding wordt ondersteund met een door de bovenstaande 3 docenten geschreven boek, een van de hoofdstukken is een uitgebreide verzameling van oefenstof die zeer nuttig is voor de beginnende hardlooptrainer. Daarnaast geven we advies over te lezen hardloopliteratuur en DVD's.

Aanmelden, vragen en inlichtingen? Zie deze link voor contactgegevens.

Statistieken 

Statistieken deelname en afronding van de afgelopen jaren.

2015 (september): 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.
2014: Lelystad: 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.
2014 Amsterdam: 100%. Van de 12 inschrijvers hebben 12 deelnemers de opleiding afgerond.
2013: Lelystad: 91%. Van de 11 inschrijvers hebben 10 deelnemers de opleiding afgerond.
2013 Amsterdam: 92%. Van de 12 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.
2012: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.
2011: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.
2010: 77%. Van de 9 inschrijvingen hebben 7 deelnemers de opleiding afgerond.

Er kan naar keuze een examen van de Atletiek unie worden gedaan. Dit examen staat gelijk aan het niveau 3.1. 100% van de deelnemers van onze opleiding slagen voor dit examen.

deelnemende verenigingen

Van de volgende Atletiek Verenigingen hebben de afgelopen jaren met meerdere trainers per vereniging deze opleiding gedaan.

AV Spirit te Lelystad
AV Wieringermeer te Wieringerwerf 
AV Kombij Sport te Badhoevedorp
AV Feniks te Amsterdam (Zuid-oost)
ATOS te Amsterdam
Just Run (Almere)
trimslim (Almere)
KAV Holland te Haarlem
Lycurgus (Krommenie)
AV Hylas (Alkmaar)
Phanos te Amsterdam
Tri run te Wassenaar
Running Holland vereniging te Amsterdam
Loopgroep03 te Haarlem
Fysioteam (Betuwe)
AV '23 (Amsterdam)

AV Edam

atletiekvereniging Zeewolde

uitzending november 2013 van Omroep Flevoland:  http://www.omroepflevoland.nl/Sport/107703/lelystad-av-spirit-begint-cur...