Opleiding tot hardlooptrainer

Hardloopschool Running Holland en Training Tweaks organiseren in 15 bijeenkomsten een opleiding tot hardlooptrainer voor recreatieve loopgroepen. Na deze opleiding ben je in staat om zelfstandig looptraining te geven in het park, bos of op de atletiekbaan. Het is ook een goede basis als je als looptrainer nog verder wilt ontwikkelen. De docenten zijn Dave Baars en Wouter Dijkshoorn. De kosten voor deze opleiding bedragen 750 euro. Leden van Running Holland en atletiekvereniging Phanos krijgen 100 euro korting. Je kunt je aanmelden voor deze opleiding door een email te sturen aan Running Holland via  info@runningholland.nl. Geef bij je aanmelding aan als er data bij zijn dat je absoluut niet kunt. Zou je willen meedoen, maar komen de data niet uit, laat het ons weten! 

De opleiding in de zomerperiode wordt aangeboden op maandagavonden in Amsterdam (Vondelpark en Olympisch Stadion) op maandagavonden van 19.00 uur tot 22.30 uur. Dave Baars is de docent van deze maandagavond. Daarnaast bieden we de opleiding tot hardlooptrainer in de zomer van 2017 aan op vrijdagavonden in Amsterdam. Zie dit overzicht (aanklikken kan)

zomer 2017: zaterdagochtenden in de Betuwe
zomer 2017: maandagavonden in Amsterdam
zomer 2017: vrijdagavonden in Amsterdam

Inhalen van bijeenkomsten kan op andere avonden/momenten. 

De opleiding tot hardlooptrainer wordt zowel in het park als op de atletiekbaan(minimaal 4 keer) aangeboden omdat wij vinden dat hardlooptrainers in verschillende omgevingen hardlooptrainingen moeten kunnen geven.

Deze opleiding wordt erkend door de Atletiek Unie. Na afronding van deze opleiding kunnen deelnemers een praktijkexamen doen voor het diploma Basis Looptrainer 3 van de Atletiek Unie. Geïnteresseerde verenigingen kunnen na overleg met ons deze unieke formule overnemen.

zomer 2017 op maandagavond

De opleiding in de zomer wordt op maandagavonden van 19-22.30 uur aangeboden en bestaat uit ongeveer anderhalf uur praktijk en 2 uur theorie. De data staan vast maar de onderwerpen per datum kunnen nog veranderen. Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die worden behandeld. Bij deze opleidingsronde worden maximaal 12 deelnemers per locatie toegelaten.

cursusdata zomer 2017, Amsterdam op maandagavonden

maandag 8 mei 2017 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Theorie: Trainerskwaliteiten en trainingszones.
Praktijk: Training geven aan beginners. Hoe is een training voor beginners opgebouwd en welke aspecten zijn van belang? Op welke manier leer je beginners hardlopen met een glimlach en hoe kunnen ze blessures voorkomen. De docenten geven 5 verschillende onderdelen van de training.

huiswerkopdracht 1 moet uiterlijk 13 mei worden ingeleverd.

maandag 22 mei 2017 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Training geven aan elkaar en voorbeeld techniektraining van een van de docenten.
Theorie:  Looptechniek, techniekanalyse aan de hand van video-opnamen. Tevens wordt een start gemaakt met de opdracht 'foto looptechniek:  Wat is goed en fout'.  

huiswerkopdracht 2 (looptechniek, wat goed en fout) moet uiterlijk 27 mei worden ingeleverd

maandag 29 mei 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Lesgeven aan elkaar met accent op didactiek en organisatie.
Theorie: Didactiek(1) en organisatie(2).
1: Hoe vergroot je de kans dat een opdracht/boodschap ook inderdaad aankomt bij de hardlopers aan wie je training geeft. Wat zijn handigheidjes bij het training geven?
2: Hoe organiseer je een hardlooptraining binnen de verschillende onderdelen (warming-up, oefeningen, looptechniek, hoofdprogramma en cooling down)

maandag 5 juni 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Techniektraining door één van de docenten en training geven aan elkaar met video-opnamen. 
Theorie: Hoe leer je looptechniek aan verschillende doelgroepen? Bekijken video-opnamen.

huiswerkopdracht 5 (voorbereiding HF metertest) moet uiterlijk 10 juni worden ingeleverd

maandag 12 juni 2017 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Hartslagmeting en uitvoeren hartslagmetertest.
Theorie: Hartslagmeting, bepalen anaerobe drempel en HF-max en uitvoeren van tests.

maandag 19  juni 19.00 - 22.30 uur.  Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Training geven aan elkaar.
Theorie: Fysiologie.

maandag 26 juni 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Training geven aan elkaar met video-opnamen.
Theorie: Trainingsleer. Bekijken video-opnamen.

maandag 10 juli 2017 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Krachtoefeningen, coördinatieoefeningen, rekoefeningen en losmakende oefeningen. Training geven aan elkaar met video-opnamen.
Theorie: Anatomie, wat is de functie van bepaalde spieren en botstructuren tijdens hardlopen? Hoe werken deze spieren en gewrichten in samenhang met elkaar tijdens hardlopen. Bekijken video-opnamen.

huiswerkopdracht 3 (anatomie) moet uiterlijk 15 juli worden ingeleverd

In de zomerperiode zijn geen bijeenkomsten.

maandag 4 september 2017 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Training geven aan elkaar met video-opnamen.
Theorie: Sneller worden, vooruitgang boeken. Hoe bouw je een trainingsperiode op voor een bepaalde doelgroep en welke programma’s hebben welk doel? Bekijken video-opnamen.

maandag 11 september 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Training geven aan elkaar met video-opnames
Theorie: Hoe maak je een trainingsschema + 'live' schrijven van trainingsschema. Bekijken video-opnamen.

huiswerkopdracht 4a, 4b, of 4c moet uiterlijk 16 september worden ingeleverd

maandag 18 september 2017 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Specifieke oefeningen om bepaalde loopblessures te voorkomen. Training geven aan elkaar met video-opnamen.
Theorie: Blessurepreventie. Wat is de taak van de hardlooptrainer?  Bekijken video-opnamen.

huiswerkopdracht 6 moet uiterlijk 23 september worden ingeleverd

maandag 25 september 19.00 - 22.30 uur.Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt. 
Theorie: Communicatie: Hoe is de interactie tussen jou en je groep of loper? Welke manier van interactie zorgt voor een effectieve leersituatie? En hoe laat jij deze leersituatie terugkomen in de praktijk?

Praktijk: training geven aan elkaar met een observatieformulier gericht op de interactie tussen trainer en deelnemers

maandag 2 oktober 2017 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden bij sport371.
Praktijk: Training geven aan elkaar met video-opnamen.
Theorie: Bespreken zelfgemaakte trainingsschema’s en 'live' corrigeren van gemaakte trainingsschema's. Bekijken video-opnamen.

huiswerkopdracht 7 moet uiterlijk 7 oktober worden ingeleverd

maandag 9 oktober 19.00 - 22.30 uur Locaties zijn afhankelijk van keuze.
Praktijk: Training geven aan elkaar
Theorie: Gekozen onderwerp door de deelnemers. Er kan gekozen worden uit verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld: presentatie & communicatie, voeding voor sportpsychologie voor hardlopers, hardlopen voor spelsporters, hardlooptrainingen voor kinderen. Het onderwerp wordt: Toptrainer Gerrit van Rotterdam. "Ultralopen. De oorsprong, basis- en belastingprincipes van de training, energieleverantie, prestatiebepalende factoren, trainingsmethoden, het maken van een schema en overbelasting kunnen wat mij betreft aan bod komen."

maandag 16 oktober 2017 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Training geven aan elkaar.
Theorie: Nabespreken van trainingen + uitreiking certificaten.

Tevens wordt er, indien er behoefte aan is, in overleg met de deelnemers een extra avond gepland waarin reanimatietraining wordt aangeboden.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een half uur voor de start van de bijeenkomst aan de eigen vaardigheid(techniek) te werken onder leiding van een van de docenten. Zorg er  zelf voor dat je al opgewarmd bent voordat je met deze techniektraining start.

aanmelden 

aanmelden kan door een email te sturen aan info@runningholland.nl onderwerp 'opleiding'

Deelnemers geven tijdens deze opleiding veel training. Deze trainingen worden direct daarna besproken en van feedback voorzien. Een van de manieren waarop feedback wordt gegeven is via beelden van opnames van een videocamera. Voorafgaande aan de cursusdagen kan onder leiding van één van de cursusleiders een half uur worden gewerkt aan eigen vaardigheid(looptechniek). Dit extra half uur kan op verzoek van de deelnemers ook anders worden ingevuld. Gedurende de cursus ontwikkelt een deelnemer zich in de verschillende onderdelen van het training geven. Wanneer een deelnemer aan het einde van de cursus voldoende kwaliteiten heeft getoond ontvangt zij/hij een diploma. Met dit diploma kunnen hardlooptrainers zich voor ongeveer 70 euro per jaar verzekeren. Hiermee ben je tegen aansprakelijkheid verzekerd tijdens het zelfstandig training geven aan loopgroepen.

feedback van docenten

Er is tussen de docenten en de deelnemers veel contact. Dit is onder andere vanwege de vele contactmomenten die er zijn. De docenten stimuleren dit contact en de deelnemers vinden dit zeer nuttig en prettig. Feedback van de docenten wordt op vele verschillende manieren gegeven, namelijk:

  • feedback over de gemaakte trainingsvoorbereidingen (per email voorafgaande het te geven trainingsonderdeel)
  • feedback over de gemaakte opdrachten
  • direct feedback na afloop van het gegeven trainingsonderdeel (w.u., oefeningen, looptechniek, programma of c.d.) door de docent en door de groep
  • feedback over het gegeven trainingsonderdeel adv gemaakte video-opnames
  • per email feedback over het gegeven trainingsonderdeel

Daarnaast kan op verzoek van een deelnemer altijd een extra moment worden ingepland voor 1-1 begeleiding.

Studiebelasting

Tevens worden tijdens de cursus verschillende (huiswerk)opdrachten gegeven en wordt deelnemers gestimuleerd om stage te lopen. Er worden zeven verplichte opdrachten gegeven die ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Daarnaast moeten de HIO's (hardlooptrainers in opleiding) rekening houden met het reserveren van tijd voor het voorbereiden van een onderdeel van de hardlooptraining die ze minimaal elke tweede keer geven. Een voorbereiding van een trainingsonderdeel neemt ongeveer 1 uur in beslag.  Daarnaast is het verplicht om het te behandelen onderwerp vooraf te lezen en kort samen te vatten op papier. Het lezen en samenvatten neemt ruim een uur in beslag. Deze opleiding wordt door de deelnemers omschreven als 'pittig' maar zeer interessant, leuk en heel erg nuttig.

Uitgangsniveau 

Voor het volgen van deze cursus helpt het, als je

- Zelf al enig idee hebt van wat goede training is, doordat je bijvoorbeeld zelf een goede trainer hebt of je via literatuur en internet in sport en hardlopen hebt verdiept.

- Zelf al training geeft in hardlopen of een andere sport.

- Een opleiding hebt op het gebied van bewegen of sport. Onze cursus wordt veel gevolgd door fysiotherapeuten en personal trainers.

De opleiding wordt ondersteund met een door de bovenstaande 3 docenten geschreven boek, een van de hoofdstukken is een uitgebreide verzameling van oefenstof die zeer nuttig is voor de beginnende hardlooptrainer. Daarnaast geven we advies over te lezen hardloopliteratuur en DVD's.

Aanmelden, vragen en inlichtingen? Zie deze link voor contactgegevens.

Statistieken 

Statistieken deelname en afronding van de afgelopen jaren.
2015 (september): 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.
2014: Lelystad: 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.
2014 Amsterdam: 100%. Van de 12 inschrijvers hebben 12 deelnemers de opleiding afgerond.
2013: Lelystad: 91%. Van de 11 inschrijvers hebben 10 deelnemers de opleiding afgerond.
2013 Amsterdam: 92%. Van de 12 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.
2012: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.
2011: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.
2010: 77%. Van de 9 inschrijvingen hebben 7 deelnemers de opleiding afgerond.

Er kan naar keuze een examen van de Atletiek unie worden gedaan. Dit examen staat gelijk aan het niveau 3.1. 100% van de deelnemers van onze opleiding slagen voor dit examen.

Van de volgende Atletiek Verenigingen hebben de afgelopen jaren meerdere trainers per vereniging bij ons de opleiding gedaan.
AV Spirit te Lelystad
AV Wieringermeer te Wieringerwerf 
AV Kombij Sport te Badhoevedorp
AV Feniks te Amsterdam (Zuid-oost)
KAV Holland te Haarlem
Phanos te Amsterdam
Tri run te Wassenaar
Running Holland vereniging te Amsterdam

uitzending november 2013 van Omroep Flevolandhttp://www.omroepflevoland.nl/Sport/107703/lelystad-av-spirit-begint-cur...