opleiding tot hardlooptrainer zomer 2024 zaterdagochtend

De opleiding in de zomer 2024 wordt aangeboden op verschillende momenten in Amsterdam. De informatie van hieronder gaat over de opleiding op zaterdagochtenden van 19.30 uur -13.00 uur. Aanmelden kan via dit online formulier

Hardloopschool Running Holland en Training Tweaks organiseren in 14 bijeenkomsten een opleiding tot hardlooptrainer voor recreatieve loopgroepen. Na deze opleiding ben je in staat om zelfstandig looptraining te geven in het park, bos of op de atletiekbaan. Het is ook een goede basis als je als looptrainer nog verder wilt ontwikkelen. Cursusleiders zijn Wouter Dijkshoorn en Dave Baars. De kosten voor deze opleiding bedragen 950 euro of 1050 euro inclusief stagelopen. Leden van Running Holland krijgen 100 euro korting. Je kunt je aanmelden voor deze opleiding door een email te sturen aan Running Holland via  info@runningholland.nl. Geef bij je aanmelding aan als er data bij zijn dat je absoluut niet kunt. Zou je willen meedoen, maar komen de data niet uit, laat het ons weten! 

De opleiding in de zomer wordt aangeboden op zaterdagochtenden, maandagavonden en op vrijdagavonden. Dave Baars & Wouter Dijkshoorn zijn beiden de docenten van deze locatie (zaterdagochtend). 

klik hier voor informatie over de zomeropleiding op maandagavonden

klik hier voor informatie over de zomeropleiding op vrijdagavonden

Inhalen van bijeenkomsten kan op andere avonden/momenten.

De opleiding tot hardlooptrainer wordt zowel in het park als op de atletiekbaan(minimaal 4 keer) aangeboden omdat wij vinden dat hardlooptrainers in verschillende omgevingen hardlooptrainingen moeten kunnen geven.

Geïnteresseerde verenigingen kunnen na overleg met ons deze unieke formule overnemen.

zomer 2024 Amsterdam

Deze opleiding bestaat uit ruim anderhalf uur praktijk en 2 uur theorie. De data staan vast maar de onderwerpen per datum kunnen nog veranderen. Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die worden behandeld. Bij deze opleidingsronde worden maximaal 12 deelnemers per locatie toegelaten.

cursusdata zomer 2024, Amsterdam op zaterdagochtenden

zaterdag 11 mei 2024 9.30- 13.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos.

Theorie: Trainerskwaliteiten en trainingszones.
Praktijk: Training geven aan beginners. Hoe is een training voor beginners opgebouwd en welke aspecten zijn van belang? Op welke manier leer je beginners hardlopen met een glimlach en hoe kunnen ze blessures voorkomen. De docenten geven 5 verschillende onderdelen van de training.

huiswerkopdracht 1 moet uiterlijk 16 mei worden ingeleverd.

zaterdag 25 mei 2024  9.30- 13.30 uur. 

Praktijk: Training geven aan elkaar en voorbeeld Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos.
Theorie:  Looptechniek, techniekanalyse aan de hand van video-opnamen. Tevens wordt een start gemaakt met de opdracht 'foto looptechniek:  Wat is goed en fout'.  

huiswerkopdracht  (looptechniek, wat goed en fout) moet uiterlijk 30 mei worden ingeleverd

zaterdag 1 juni  9.30 uur -13.30 uur. 

Praktijk: Techniektraining door één van de docenten en training geven aan elkaar met video-opnamen.
Theorie: Hoe leer je looptechniek aan verschillende doelgroepen? Bekijken video-opnamen.

zaterdag 8 juni  9.30 uur -13.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos.
praktijk: training geven aan elkaar
theorie: anatomie

huiswerkopdracht 3 moet uiterlijk 13 juni worden ingeleverd

zaterdag 15 juni 9.30 uur -13.30 uur.Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. 
Praktijk: Lesgeven aan elkaar met accent op didactiek en organisatie. 

Theorie: Didactiek en organisatie.1: Hoe vergroot je de kans dat een opdracht/boodschap ook inderdaad aankomt bij de hardlopers aan wie je training geeft. Wat zijn handigheidjes bij het training geven?2: Hoe organiseer je een hardlooptraining binnen de verschillende onderdelen (warming-up, oefeningen, looptechniek, hoofdprogramma en cooling down)

zaterdag 29 juni  9.00 uur -13.00 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos.

praktijk: Training geven aan elkaar.
theorie: fysiologie en trainingsleer

zaterdag 6 juli 9.30 uur -13.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver

Praktijk: training geven aan elkaar met video opnamen
Theorie: bouwstenen trainingsschema. Bekijken video-opnamen

zaterdag 13 juli 2023 9.30-13.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver.
half uur vooraf: tussentijdse persoonlijke 1-1 evaluatie 'groen' 'oranje' of 'rood'.
praktijk: training geven aan elkaar + video opnames.
theorie: schema schrijven (live)

huiswerkopdracht 4a, 4b of 4c moet uiterlijk 18 juli worden ingeleverd

In deze tussenliggende periode worden geen bijeenkomsten gepland. Het zou kunnen zijn na overleg met de groep dat er data rondom de zomervakantie worden aangepast als blijkt dat voor de deelnemers beter uitkomt.

huiswerkopdracht 5 moet uiterlijk 31 augustus worden ingeleverd

zaterdag 7 september 2024 9.30 uur -13.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver 

Praktijk: training geven aan elkaar + hartslagmetertest
Theorie: testen op basis van hartslagmeting + bepalen anaerobe drempel

zaterdag 14 september 2024  9.30 uur -13.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos 

Praktijk: Training geven aan elkaar met video-opnamen.
Theorie: trainingsschema bespreken (live!)

zaterdag 21 september 2024 9.30-13.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos

Theorie: Hoe is de interactie tussen jou en je groep of loper? Welke manier van interactie zorgt voor een effectieve leersituatie? En hoe laat jij deze leersituatie terugkomen in de praktijk? Bij dit onderwerp gaan we specifiek in op blessurepreventie. (hoofdstukken 4,13 en 14) Praktijk: training geven aan elkaar met een observatieformulier gericht op de interactie tussen trainer en deelnemers. Daarnaast 'blessurepreventie'. Wat is de taak van de hardlooptrainer.

opdracht 6 moet uiterlijk 26 september worden ingeleverd

zaterdag 28 september 2024 9.30-13.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. 

.Praktijk: Training geven aan elkaar
Theorie: Gekozen onderwerp door de deelnemers. Er kan gekozen worden uit verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld: 'toptrainer', voeding voor hardlopers, sportpsychologie voor hardlopers, presentatie & communicatie, hardlopen voor spelsporters, hardlooptrainingen voor kinderen

huiswerkopdracht 7 moet uiterlijk 1 oktober worden ingeleverd

zaterdag 5 oktober 2024 9.30-13.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos.
praktijk: extra bijeenkomst als daar behoefte aan is. Laat vooral vooraf weten welke praktijkonderdelen je nog zou willen ervaren.
theorie: extra bijeenkomst als daar behoefte aan is. Laat vooral vooraf weten welk theoretisch onderwerp je nogmaals behandeld zou willen zien worden.

zaterdag 12 oktober 2024 9.30 - 13.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. 

Praktijk: Training geven aan elkaar.
Theorie: Nabespreken van trainingen + uitreiking certificaten.

Tevens wordt er, indien er behoefte aan is, in overleg met de deelnemers een extra avond gepland waarin reanimatietraining wordt aangeboden.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een half uur voor de start van de bijeenkomst aan de eigen vaardigheid(techniek) te werken onder leiding van een van de docenten. Zorg er  zelf voor dat je al opgewarmd bent voordat je met deze techniektraining start.

aanmelden 

aanmelden kan door een email te sturen aan info@runningholland.nl onderwerp 'opleiding' of via dit online formulier. 

Deelnemers geven tijdens deze opleiding veel training. Deze trainingen worden direct daarna besproken en van feedback voorzien. Een van de manieren waarop feedback wordt gegeven is via beelden van opnames van een videocamera. Voorafgaande aan de cursusdagen kan onder leiding van één van de cursusleiders een half uur worden gewerkt aan eigen vaardigheid(looptechniek). Dit extra half uur kan op verzoek van de deelnemers ook anders worden ingevuld. Gedurende de cursus ontwikkelt een deelnemer zich in de verschillende onderdelen van het training geven. Wanneer een deelnemer aan het einde van de cursus voldoende kwaliteiten heeft getoond ontvangt zij/hij een diploma. Met dit diploma kunnen hardlooptrainers zich voor ongeveer 70 euro per jaar verzekeren. Hiermee ben je tegen aansprakelijkheid verzekerd tijdens het zelfstandig training geven aan loopgroepen.

feedback van docenten

Er is tussen de docenten en de deelnemers veel contact. Dit is onder andere vanwege de vele contactmomenten die er zijn. De docenten stimuleren dit contact en de deelnemers vinden dit zeer nuttig en prettig. Feedback van de docenten wordt op vele verschillende manieren gegeven, namelijk:

  • feedback over de gemaakte trainingsvoorbereidingen (per email voorafgaande het te geven trainingsonderdeel)
  • feedback over de gemaakte opdrachten
  • direct feedback na afloop van het gegeven trainingsonderdeel (w.u., oefeningen, looptechniek, programma of c.d.) door de docent en door de groep
  • feedback over het gegeven trainingsonderdeel adv gemaakte video-opnames
  • per email feedback over het gegeven trainingsonderdeel

Daarnaast kan op verzoek van een deelnemer altijd een extra moment worden ingepland voor 1-1 begeleiding.

Studiebelasting

Tevens worden tijdens de cursus verschillende (huiswerk)opdrachten gegeven en wordt deelnemers gestimuleerd om stage te lopen. Er worden zeven verplichte opdrachten gegeven die ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Daarnaast moeten de HIO's (hardlooptrainers in opleiding) rekening houden met het reserveren van tijd voor het voorbereiden van een onderdeel van de hardlooptraining die ze minimaal elke tweede keer geven. Een voorbereiding van een trainingsonderdeel neemt ongeveer 1 uur in beslag.  Daarnaast is het verplichtom het te behandelen onderwerp vooraf te lezen en kort samen te vatten op papier. Het lezen en samenvatting neemt ruim een uur in beslag. Deze opleiding wordt door de deelnemers omschreven als 'pittig' maar zeer interessant, leuk en heel erg nuttig.

Uitgangsniveau 

Voor het volgen van deze cursus helpt het, als je
- Zelf al enig idee hebt van wat goede training is, doordat je bijvoorbeeld zelf een goede trainer hebt of je via literatuur en internet in sport en hardlopen hebt verdiept.
- Zelf al training geeft in hardlopen of een andere sport.
- Een opleiding hebt op het gebied van bewegen of sport. Onze cursus wordt veel gevolgd door fysiotherapeuten en personal trainers.

De opleiding wordt ondersteund met een door de bovenstaande 3 docenten geschreven boek, een van de hoofdstukken is een uitgebreide verzameling van oefenstof die zeer nuttig is voor de beginnende hardlooptrainer. Daarnaast geven we advies over te lezen hardloopliteratuur en DVD's.

Aanmelden kan via dit online formulier , vragen en inlichtingen? Zie deze link voor contactgegevens. 

Statistieken 

Statistieken deelname en afronding van de afgelopen jaren.

2023 (voorjaar) 100% Alle 10 deelnemers hebben de opleiding afgemaakt
2022 (najaar) 100% Alle 8 deelnemers hebben de opleiding afgemaakt
2020-2021 Heel veel deelnemers hebben onze opleiding tot hardlooptrainer afgemaakt
2019 (winter 2028-2019): 100%. Van de 8 inschrijvers heeft iedereen de opleiding afgemaakt.
2018 (zomer): 100%. Van de 18 inschrijvers heeft iedereen de opleiding afgemaakt.
2017 (zomer) 100%. Van de 22 deelnemers hebben 22 de opleiding afgerond.
2017 (winter) 100%. Van de 24 deelnemers hebben 24 de opleiding afgerond.
2015 (september): 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.
2014: Lelystad: 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.
2014 Amsterdam: 100%. Van de 12 inschrijvers hebben 12 deelnemers de opleiding afgerond.
2013: Lelystad: 91%. Van de 11 inschrijvers hebben 10 deelnemers de opleiding afgerond.
2013 Amsterdam: 92%. Van de 12 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.
2012: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.
2011: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.
2010: 77%. Van de 9 inschrijvingen hebben 7 deelnemers de opleiding afgerond.

Er kan naar keuze een examen van de Atletiek unie worden gedaan. Dit examen staat gelijk aan het niveau 3.1. 100% van de deelnemers van onze opleiding slagen voor dit examen.

deelnemende verenigingen

Van de volgende Atletiek Verenigingen hebben de afgelopen jaren meerdere trainers per vereniging bij ons de opleiding gedaan.

AV Spirit te Lelystad

AV Wieringermeer te Wieringerwerf 

AV Kombij Sport te Badhoevedorp

AV Feniks te Amsterdam (Zuid-oost)

ATOS te Amsterdam

Just Run (Almere)

trimslim (Almere)

KAV Holland te Haarlem

Lycurgus (Krommenie)

AV Hylas (Alkmaar)

Phanos te Amsterdam

Tri run te Wassenaar

Running Holland vereniging te Amsterdam

Loopgroep03 te Haarlem

Fysioteam (Betuwe)

AV '23 (Amsterdam)

AV Edam

AV Monickendam

atletiekvereniging Zeewolde

AV Zuidwal te Huizen

Almere81

Loopgroep Medemblik

AV Hollandia te Hoorn

SAV te Grootebroek

AV Zuidwal te Huize