Algemene voorwaarden Running Holland

Deelname aan een hardloopcursus of hardlooptraining van Running Holland geschiedt op eigen risico. De trainers of organisatie van de Running Holland zijn niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of wedstrijd. Hardloopadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook zijn de trainers en de organisatie van Running Holland niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Running Holland georganiseerde activiteiten.

Hardlopen is intensief en blessuregevoelig. Niet iedereen is geschikt om aan hardlopen te doen. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan een cursus of trainingen. Indien u gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien u andere reden heeft om te twijfelen aan uw geschiktheid voor hardlopen, raden wij u sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts. Ook wanneer u lange tijd niet aan sport heeft gedaan raden wij u sterk aan eerst advies in te winnen voor u aan hardlopen begint. Hardlopen is niet de meest geschikte sport om mee te starten. Minder intensieve sporten als fietsen en wandelen zijn meer geschikt. Running Holland behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training of cursus.

Het cursusgeld of lidmaatschapsgeld dient minimaal een week voor aanvang van de cursus of de training door Running Holland te zijn ontvangen. Is de betaling niet op tijd door Running Holland ontvangen, dan kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de cursus of trainingen. Annulering van de inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de cursus. In geval van tijdige annulering word het cursus geld aan de deelnemer gerestitueerd, verminderd met 10% aan administratiekosten. Het jaarlidmaatschap en cursussen zijn niet overdraagbaar aan derden. Inschrijfgeld of lidmaatschapsgeld kunnen niet worden 'doorgeschoven' naar een volgende cursus of naar een volgende termijn. Running Holland behoudt het recht een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Wordt er geen aanvaardbaar alternatief gevonden, dan krijgt de deelnemers het volledige cursusgeld of lidmaatschapsgeld terug.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Running Holland behoudt zich het recht voor om de cursus door een andere trainer te laten geven dan vooraf aangegeven. Voor leden met een jaarlidmaatschap wordt de cursus van uw 'voorkeursdag' gegarandeerd en kan niet worden afgelast.