Opleiding tot hardlooptrainer zomer 2021 maandagavonden

De opleiding in de zomerperiode wordt aangeboden op zowel maandagavonden als op vrijdagavonden in Amsterdam. Bij veel belangstelling gaan we de opleiding ook aanbieden op donderdagavonden. De informatie van hieronder gaat over de opleiding op maandagavonden in Amsterdam.

Hardloopschool Running Holland en Training Tweaks organiseren in 14 bijeenkomsten een opleiding tot hardlooptrainer voor recreatieve loopgroepen. Na deze opleiding ben je in staat om zelfstandig looptraining te geven in het park, bos of op de atletiekbaan. Het is ook een goede basis als je als looptrainer nog verder wilt ontwikkelen. Cursusleiders zijn Dave Baars en Wouter Dijkshoorn. De kosten voor deze opleiding bedragen 900 euro of 1000 euro inclusief stagelopen. Leden van Running Holland krijgen 100 euro korting. Je kunt je aanmelden voor deze opleiding door een email te sturen aan Running Holland via  info@runningholland.nl. Geef bij je aanmelding aan als er data bij zijn dat je absoluut niet kunt. Zou je willen meedoen, maar komen de data niet uit, laat het ons weten! 

Dave Baars is de docent van deze locatie (maandagavond). Naast de opleiding op maandagavond organiseren we ook een opleiding op vrijdagavonden en op zaterdagen.

zomer 2021: vrijdagavonden in Amsterdam

zomer 2021: zaterdagochtenden in Amsterdam

Inhalen van bijeenkomsten kan op andere avonden/momenten.

De opleiding tot hardlooptrainer wordt zowel in het park als op de atletiekbaan(minimaal 4 keer) aangeboden omdat wij vinden dat hardlooptrainers in verschillende omgevingen hardlooptrainingen moeten kunnen geven.

Deze opleiding wordt erkend door de Atletiek Unie. Geïnteresseerde verenigingen kunnen na overleg met ons deze unieke formule overnemen.

zomer 2021 Amsterdam

Deze opleiding bestaat uit ruim anderhalf uur praktijk en ruim 1,5 uur theorie. De data staan vast maar de onderwerpen per datum kunnen nog veranderen. Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die worden behandeld. Bij deze opleidingsronde worden maximaal 12 deelnemers per locatie toegelaten.

cursusdata zomer 2021, Amsterdam op maandagavonden

maandag 7 juni 2021 19.00 uur -22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos.

Theorie: Trainerskwaliteiten en trainingszones.

Praktijk: Training geven aan beginners. Hoe is een training voor beginners opgebouwd en welke aspecten zijn van belang? Op welke manier leer je beginners hardlopen met een glimlach en hoe kunnen ze blessures voorkomen. De docenten geven 5 verschillende onderdelen van de training.

huiswerkopdracht 1 moet uiterlijk 12 juni worden ingeleverd.

maandag 14 juni 2021  19.00 uur -22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. 

Praktijk: Training geven aan elkaar en voorbeeld Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos.

Theorie:  Looptechniek, techniekanalyse aan de hand van video-opnamen. Tevens wordt een start gemaakt met de opdracht 'foto looptechniek:  Wat is goed en fout'.  

huiswerkopdracht 2 (looptechniek, wat goed en fout) moet uiterlijk 19 juni worden ingeleverd

maandag 21 juni 19.00 uur -22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. 

Praktijk: Techniektraining door één van de docenten en training geven aan elkaar met video-opnamen. 

Theorie: Hoe leer je looptechniek aan verschillende doelgroepen? Bekijken video-opnamen.

maandag 28 juni 2021  19.00 uur -22.30 uur.Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. 
Praktijk: Lesgeven aan elkaar met accent op Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. 

Theorie: Didactiek en organisatie.1: Hoe vergroot je de kans dat een opdracht/boodschap ook inderdaad aankomt bij de hardlopers aan wie je training geeft. Wat zijn handigheidjes bij het training geven?2: Hoe organiseer je een hardlooptraining binnen de verschillende onderdelen (warming-up, oefeningen, looptechniek, hoofdprogramma en cooling down)

maandag 5 juli 2021  19.00 uur -22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos.

praktijk: training geven aan elkaar

theorie: anatomie

huiswerkopdracht 3 moet uiterlijk 10 juli worden ingeleverd

In deze tussenliggende periode worden geen bijeenkomsten gepland. Het zou kunnen zijn na overleg met de groep dat er enige data rondom de zomervakantie worden aangepast als blijkt dat de deelnemers dit beter uitkomt.

maandag 23 augustus 2021  19.00 uur -22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos.

praktijk: Training geven aan elkaar.

theorie: fysiologie en trainingsleer

maandag 30 augustus 2021  19.00 uur -22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver

Praktijk: training geven aan elkaar met video opnamen

Theorie: bouwstenen trainingsschema. Bekijken video-opnamen

maandag 6 september 2021 19.00-22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver.
half uur vooraf: tussentijdse persoonlijke 1-1 evaluatie 'groen' 'oranje' of 'rood'.
praktijk: training geven aan elkaar + video opnames.
theorie: schema schrijven (live)

huiswerkopdracht 4a, 4b of 4c moet uiterlijk 18 september worden ingeleverd

huiswerkopdracht 5 moet uiterlijk 18 september worden ingeleverd

maandag 13 september 2021 19.00 uur -22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver 

Praktijk: training geven aan elkaar + hartslagmetertest

Theorie: testen op basis van hartslagmeting + bepalen anaerobe drempel

maandag 20 september 2021 19.00-22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. 

.Praktijk: Training geven aan elkaar

Theorie: Gekozen onderwerp door de deelnemers. Er kan gekozen worden uit verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld: 'toptrainer', voeding voor hardlopers, sportpsychologie voor hardlopers, presentatie & communicatie, hardlopen voor spelsporters, hardlooptrainingen voor kinderen

maandag 27 september 2021 19.00-22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos

Theorie: Hoe is de interactie tussen jou en je groep of loper? Welke manier van interactie zorgt voor een effectieve leersituatie? En hoe laat jij deze leersituatie terugkomen in de praktijk? Bij dit onderwerp gaan we specifiek in op blessurepreventie. (hoofdstukken 4,13 en 14) Praktijk: training geven aan elkaar met een observatieformulier gericht op de interactie tussen trainer en deelnemers. Daarnaast 'blessurepreventie'. Wat is de taak van de hardlooptrainer.

maandag 4 oktober 2021  19.00 uur -22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos 

Praktijk: Training geven aan elkaar met video-opnamen.

Theorie: trainingsschema bespreken (live!)

opdracht 6 moet uiterlijk 23 september worden ingeleverd

huiswerkopdracht 7 moet uiterlijk 2 oktober worden ingeleverd

maandag 11 oktober 2021 19.00-22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos.
praktijk: extra bijeenkomst als daar behoefte aan is. Laat vooral vooraf weten welke praktijkonderdelen je nog zou willen ervaren.
theorie: extra bijeenkomst als daar behoefte aan is. Laat vooral vooraf weten welk theoretisch onderwerp je nogmaals behandeld zou willen zien worden.

maandag 25 oktober 2021 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. 

Praktijk: Training geven aan elkaar.

Theorie: Nabespreken van trainingen + uitreiking certificaten.

Tevens wordt er, indien er behoefte aan is, in overleg met de deelnemers een extra avond gepland waarin reanimatietraining wordt aangeboden.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een half uur voor de start van de bijeenkomst aan de eigen vaardigheid(techniek) te werken onder leiding van een van de docenten. Zorg er  zelf voor dat je al opgewarmd bent voordat je met deze techniektraining start.

aanmelden 

aanmelden kan via dit online formulier en voor vragen kun je terecht door een te sturen aan info@runningholland.nl onderwerp 'opleiding'

Deelnemers geven tijdens deze opleiding veel training. Deze trainingen worden direct daarna besproken en van feedback voorzien. Een van de manieren waarop feedback wordt gegeven is via beelden van opnames van een videocamera. Voorafgaande aan de cursusdagen kan onder leiding van één van de cursusleiders een half uur worden gewerkt aan eigen vaardigheid(looptechniek). Dit extra half uur kan op verzoek van de deelnemers ook anders worden ingevuld. Gedurende de cursus ontwikkelt een deelnemer zich in de verschillende onderdelen van het training geven. Wanneer een deelnemer aan het einde van de cursus voldoende kwaliteiten heeft getoond ontvangt zij/hij een diploma. Met dit diploma kunnen hardlooptrainers zich voor ongeveer 70 euro per jaar verzekeren. Hiermee ben je tegen aansprakelijkheid verzekerd tijdens het zelfstandig training geven aan loopgroepen.

feedback van docenten

Er is tussen de docenten en de deelnemers veel contact. Dit is onder andere vanwege de vele contactmomenten die er zijn. De docenten stimuleren dit contact en de deelnemers vinden dit zeer nuttig en prettig. Feedback van de docenten wordt op vele verschillende manieren gegeven, namelijk:

  • feedback over de gemaakte trainingsvoorbereidingen (per email voorafgaande het te geven trainingsonderdeel)
  • feedback over de gemaakte opdrachten
  • direct feedback na afloop van het gegeven trainingsonderdeel (w.u., oefeningen, looptechniek, programma of c.d.) door de docent en door de groep
  • feedback over het gegeven trainingsonderdeel adv gemaakte video-opnames
  • per email feedback over het gegeven trainingsonderdeel

Daarnaast kan op verzoek van een deelnemer altijd een extra moment worden ingepland voor 1-1 begeleiding.

Studiebelasting

Tevens worden tijdens de cursus verschillende (huiswerk)opdrachten gegeven en wordt deelnemers gestimuleerd om stage te lopen. Er worden zeven verplichte opdrachten gegeven die ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Daarnaast moeten de HIO's (hardlooptrainers in opleiding) rekening houden met het reserveren van tijd voor het voorbereiden van een onderdeel van de hardlooptraining die ze minimaal elke tweede keer geven. Een voorbereiding van een trainingsonderdeel neemt ongeveer 1 uur in beslag.  Daarnaast is het verplichtom het te behandelen onderwerp vooraf te lezen en kort samen te vatten op papier. Het lezen en samenvatting neemt ruim een uur in beslag. Deze opleiding wordt door de deelnemers omschreven als 'pittig' maar zeer interessant, leuk en heel erg nuttig.

Uitgangsniveau 

Voor het volgen van deze cursus helpt het, als je

- Zelf al enig idee hebt van wat goede training is, doordat je bijvoorbeeld zelf een goede trainer hebt of je via literatuur en internet in sport en hardlopen hebt verdiept.

- Zelf al training geeft in hardlopen of een andere sport.

- Een opleiding hebt op het gebied van bewegen of sport. Onze cursus wordt veel gevolgd door fysiotherapeuten en personal trainers.

De opleiding wordt ondersteund met een door de bovenstaande 3 docenten geschreven boek, een van de hoofdstukken is een uitgebreide verzameling van oefenstof die zeer nuttig is voor de beginnende hardlooptrainer. Daarnaast geven we advies over te lezen hardloopliteratuur en DVD's.

Aanmelden, vragen en inlichtingen? Zie deze link voor contactgegevens.

Statistieken 

Statistieken deelname en afronding van de afgelopen jaren.

2017 (zomer) 100%. Van de 22 deelnemers hebben 22 de opleiding afgerond.

2017 (winter) 100%. Van de 24 deelnemers hebben 24 de opleiding afgerond.

2016 (Betuwe): 100%. Van de 10 inschrijvers hebben 10 deelnemers de opleiding afgerond.

2015 (september): 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.

2014: Lelystad: 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.

2014 Amsterdam: 100%. Van de 12 inschrijvers hebben 12 deelnemers de opleiding afgerond.

2013: Lelystad: 91%. Van de 11 inschrijvers hebben 10 deelnemers de opleiding afgerond.

2013 Amsterdam: 92%. Van de 12 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.

2012: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.

2011: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.

2010: 77%. Van de 9 inschrijvingen hebben 7 deelnemers de opleiding afgerond.

Er kan naar keuze een examen van de Atletiek unie worden gedaan. Dit examen staat gelijk aan het niveau 3.1. 100% van de deelnemers van onze opleiding slagen voor dit examen.

deelnemende verenigingen

Van de volgende Atletiek Verenigingen hebben de afgelopen jaren meerdere trainers per vereniging bij ons de opleiding gedaan.

AV Spirit te Lelystad

AV Wieringermeer te Wieringerwerf 

AV Kombij Sport te Badhoevedorp

AV Feniks te Amsterdam (Zuid-oost)

ATOS te Amsterdam

Just Run (Almere)

trimslim (Almere)

KAV Holland te Haarlem

Lycurgus (Krommenie)

AV Hylas (Alkmaar)

Phanos te Amsterdam

Tri run te Wassenaar

Running Holland vereniging te Amsterdam

Loopgroep03 te Haarlem

Fysioteam (Betuwe)

AV '23 (Amsterdam)

AV Edam

AV Monickendam

atletiekvereniging Zeewolde

AV Zuidwal te Huizen

Almere81

uitzending november 2013 van Omroep Flevolandhttp://www.omroepflevoland.nl/Sport/107703/lelystad-av-spirit-begint-cur...