opleiding tot hardlooptrainer winter 2023/2024 op maandagavond

De opleiding in de winterperiode wordt aangeboden op maandagavonden, vrijdagavonden en zaterdagen in Amsterdam. De informatie van hieronder gaat over de opleiding op maandagavonden van 19.00-22.30 uur.

Hardloopschool Running Holland en Training Tweaks organiseren in 14 bijeenkomsten een opleiding tot hardlooptrainer. Na deze opleiding ben je in staat om zelfstandig looptraining te geven in het park, bos of op de atletiekbaan. Het is ook een goede basis als je als looptrainer nog verder wilt ontwikkelen. Cursusleiders zijn Dave Baars en Wouter Dijkshoorn. De kosten voor deze opleiding bedragen 950 euro of 1050 euro inclusief vele exta momenten om stage te lopen. Leden van Running Holland krijgen 100 euro korting. Je kunt je aanmelden voor deze opleiding door een email te sturen aan Running Holland via  info@runningholland.nl. Geef bij je aanmelding aan als er data bij zijn dat je absoluut niet kunt. Zou je willen meedoen, maar komen de data niet uit, laat het ons weten! Aanmelden kan via dit online formulier

Dave Baars is de docent van deze locatie/avond (maandagavond).

Inhalen van bijeenkomsten kan op andere avonden/momenten.

De opleiding tot hardlooptrainer wordt zowel in het park als op de atletiekbaan(minimaal 4 keer) aangeboden omdat wij vinden dat hardlooptrainers in verschillende omgevingen hardlooptrainingen moeten kunnen geven.

Geïnteresseerde verenigingen kunnen na overleg met ons deze unieke formule overnemen.

Online opleiding, alvast starten?

Kun je niet tot eind oktober/begin november wachten met het volgen van deze opleiding? Ben je gretig en wil je graag eerder beginnen. Dat kan en zonder extra kosten. Lees via deze link hoe je alvast online kunt starten met de eerste hoofdstukken en opdrachten.

winter 2023/2024 Amsterdam

Deze opleiding bestaat uit ruim anderhalf uur praktijk en 2 uur theorie. De data staan vast maar de onderwerpen per datum kunnen nog veranderen. Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die worden behandeld. Bij deze opleidingsronde worden maximaal 12 deelnemers per locatie toegelaten.

cursusdata winter 2023/2024, Amsterdam op maandagavonden

maandag 6 november 2023 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. Het praktijkgedeelte begint om 19.00 uur vanaf de kluisjes naast restaurant de Bosbaan.
Theorie: Trainerskwaliteiten en trainingszones.
Praktijk: Training geven aan beginners. Hoe is een training voor beginners opgebouwd en welke aspecten zijn van belang? Op welke manier leer je beginners hardlopen met een glimlach en hoe kunnen ze blessures voorkomen. De docenten geven 5 verschillende onderdelen van de training.

huiswerkopdracht 1 moet deze week worden ingeleverd.

maandag 13 november 2023 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam  vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. Het praktijkgedeelte begint om 19.00 uur vanaf de kluisjes naast restaurant de Bosbaan.
Praktijk: Training geven aan elkaar en voorbeeld techniektraining van een van de docenten.
Theorie:  Looptechniek, techniekanalyse aan de hand van video-opnamen. Tevens wordt een start gemaakt met de opdracht 'foto looptechniek:  Wat is goed en fout'.  

huiswerkopdracht 2 (looptechniek, wat goed en fout) moet deze week worden ingeleverd.

maandag 20 november 2023 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
praktijk: training geven aan elkaar + video opnamen.
theorie: hoe leer je hardlooptechniek aan verschillende doelgroepen en welke methoden zijn om hardlooptechniek aan te leren.

maandag 27 november 2023 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. Het praktijkgedeelte begint om 19.00 uur vanaf de kluisjes naast restaurant de Bosbaan.

Theorie: Didactiek en organisatie.

1: Hoe vergroot je de kans dat een opdracht/boodschap ook inderdaad aankomt bij de hardlopers aan wie je training geeft. Wat zijn handigheidjes bij het training geven?
2: Hoe organiseer je een hardlooptraining binnen de verschillende onderdelen (warming-up, oefeningen, looptechniek, hoofdprogramma en cooling down)

maandag 4 december 2023 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. Het praktijkgedeelte begint om 19.00 uur vanaf de kluisjes naast restaurant de Bosbaan.
Praktijk: training geven aan elkaar met video-opnamen.
Theorie: Anatomie

huiswerkopdracht 3 moet deze week  worden ingeleverd

maandag 11 december 2023 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.

praktijk: training geven aan elkaar
theorie: fysiologie & trainingsleer

maandag 18 december 2023 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: Training geven aan elkaar met video-opnamen.
Theorie: bouwstenen trainingsschema + maken van een trainingsschema

maandag 15 januari 2024 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.
Praktijk: training geven aan elkaar met video opnamen
Theorie: maken van trainingsschema

huiswerkopdracht 4a, 4b of 4c moet deze week worden ingeleverd

huiswerkopdracht 5 moet moet voor de volgende bijeenkomst worden ingeleverd

maandag 22 januari 2024 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.

Theorie: hartslagmetertest. Hoe kun je hardlopers testen welke hartslagmetertesten zijn er.
praktijk: training geven aan elkaar en uitvoeren hartslagmetertest.

maandag 5 februari 2024 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt

Praktijk: Training geven aan elkaar
Theorie: Gekozen onderwerp door de deelnemers. Er kan gekozen worden uit verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld: 'toptrainer', voeding voor hardlopers, sportpsychologie voor hardlopers, presentatie & communicatie, hardlopen voor spelsporters, hardlooptrainingen voor kinderen.

huiswerkopdracht 6 moet deze week worden ingeleverd

maandag 12 februari 2024 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaak
praktijk: training geven aan elkaar met video opnamen.
Theorie: blessurepreventie & blessures

maandag 18 maart 2024 19.00 - 22.30 uur.  Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. 
praktijk: training geven aan elkaar met video opnames
theorie: Bespreken zelfgemaakte trainingsschema’s en 'live' corrigeren van gemaakte trainingsschema's.

Opdracht 7 moet deze week worden ingeleverd

maandag 25 maart 2024 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. 
Praktijk: Training geven aan elkaar
extra praktijkbijeenkomst als daar behoefte aan is. Veel training geven aan elkaar en voorbeeld trainingen van docent

maandag 8 april 2024 19.00 - 22.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt
Praktijk: Training geven aan elkaar.
Theorie: Nabespreken van trainingen + uitreiking certificaten.

Tevens wordt er, indien er behoefte aan is, in overleg met de deelnemers een extra avond gepland waarin reanimatietraining wordt aangeboden.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een half uur voor de start van de bijeenkomst aan de eigen vaardigheid(techniek) te werken onder leiding van een van de docenten. Zorg er  zelf voor dat je al opgewarmd bent voordat je met deze techniektraining start.

aanmelden 

aanmelden kan door een email te sturen aan info@runningholland.nl onderwerp 'opleiding' of via dit online formulier. 

Deelnemers geven tijdens deze opleiding veel training. Deze trainingen worden direct daarna besproken en van feedback voorzien. Een van de manieren waarop feedback wordt gegeven is via beelden van opnames van een videocamera. Voorafgaande aan de cursusdagen kan onder leiding van één van de cursusleiders een half uur worden gewerkt aan eigen vaardigheid(looptechniek). Dit extra half uur kan op verzoek van de deelnemers ook anders worden ingevuld. Gedurende de cursus ontwikkelt een deelnemer zich in de verschillende onderdelen van het training geven. Wanneer een deelnemer aan het einde van de cursus voldoende kwaliteiten heeft getoond ontvangt zij/hij een diploma. Met dit diploma kunnen hardlooptrainers zich voor ongeveer 70 euro per jaar verzekeren. Hiermee ben je tegen aansprakelijkheid verzekerd tijdens het zelfstandig training geven aan loopgroepen.

feedback van docenten

Er is tussen de docenten en de deelnemers veel contact. Dit is onder andere vanwege de vele contactmomenten die er zijn. De docenten stimuleren dit contact en de deelnemers vinden dit zeer nuttig en prettig. Feedback van de docenten wordt op vele verschillende manieren gegeven, namelijk:

  • feedback over de gemaakte trainingsvoorbereidingen (per email voorafgaande het te geven trainingsonderdeel)
  • feedback over de gemaakte opdrachten
  • direct feedback na afloop van het gegeven trainingsonderdeel (w.u., oefeningen, looptechniek, programma of c.d.) door de docent en door de groep
  • feedback over het gegeven trainingsonderdeel adv gemaakte video-opnames
  • per email feedback over het gegeven trainingsonderdeel

Daarnaast kan op verzoek van een deelnemer altijd een extra moment worden ingepland voor 1-1 begeleiding (zonder extra kosten).

Studiebelasting

Tevens worden tijdens de cursus verschillende (huiswerk)opdrachten gegeven en wordt deelnemers gestimuleerd om stage te lopen. Er worden zeven verplichte opdrachten gegeven die ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Daarnaast moeten de HIO's (hardlooptrainers in opleiding) rekening houden met het reserveren van tijd voor het voorbereiden van een onderdeel van de hardlooptraining die ze minimaal elke tweede keer geven. Een voorbereiding van een trainingsonderdeel neemt ongeveer 1 uur in beslag.  Daarnaast is het verplichtom het te behandelen onderwerp vooraf te lezen en kort samen te vatten op papier. Het lezen en samenvatting neemt ruim een uur in beslag. Deze opleiding wordt door de deelnemers omschreven als 'pittig' maar zeer interessant, leuk en heel erg nuttig.

Uitgangsniveau 

Voor het volgen van deze cursus helpt het, als je

- Zelf al enig idee hebt van wat goede training is, doordat je bijvoorbeeld zelf een goede trainer hebt of je via literatuur en internet in sport en hardlopen hebt verdiept.

- Zelf al training geeft in hardlopen of een andere sport.

- Een opleiding hebt op het gebied van bewegen of sport. Onze cursus wordt veel gevolgd door fysiotherapeuten en personal trainers.

De opleiding wordt ondersteund met een door de bovenstaande 3 docenten geschreven boek, een van de hoofdstukken is een uitgebreide verzameling van oefenstof die zeer nuttig is voor de beginnende hardlooptrainer. Daarnaast geven we advies over te lezen hardloopliteratuur en DVD's.

Vragen en inlichtingen? Zie deze link voor contactgegevens. Aanmelden kan via dit online formulier

Statistieken 

Statistieken deelname en afronding van de afgelopen jaren.

2019 (winter 2028-2019): 100%. Van de 8 inschrijvers heeft iedereen de opleiding afgemaakt.

2018 (zomer): 100%. Van de 18 inschrijvers heeft iedereen de opleiding afgemaakt.2017 (winter) 100%. Van de 24 deelnemers hebben 24 de opleiding afgerond.

2015 (september): 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.

2014: Lelystad: 100%. Van de 11 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.

2014 Amsterdam: 100%. Van de 12 inschrijvers hebben 12 deelnemers de opleiding afgerond.

2013: Lelystad: 91%. Van de 11 inschrijvers hebben 10 deelnemers de opleiding afgerond.

2013 Amsterdam: 92%. Van de 12 inschrijvers hebben 11 deelnemers de opleiding afgerond.

2012: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.

2011: 100%. Van de 16 inschrijvingen hebben 16 deelnemers de opleiding afgerond.

2010: 77%. Van de 9 inschrijvingen hebben 7 deelnemers de opleiding afgerond.

Er kan naar keuze een examen van de Atletiek unie worden gedaan. Dit examen staat gelijk aan het niveau 3.1. 100% van de deelnemers van onze opleiding slagen voor dit examen.

deelnemende verenigingen

Van de volgende Atletiek Verenigingen hebben de afgelopen jaren meerdere trainers per vereniging bij ons de opleiding gedaan.

AV Spirit te Lelystad

AV Wieringermeer te Wieringerwerf 

AV Kombij Sport te Badhoevedorp

AV Feniks te Amsterdam (Zuid-oost)

ATOS te Amsterdam

Just Run (Almere)

trimslim (Almere)

KAV Holland te Haarlem

Lycurgus (Krommenie)

AV Hylas (Alkmaar)

Phanos te Amsterdam

Tri run te Wassenaar

Running Holland vereniging te Amsterdam

Loopgroep03 te Haarlem

Fysioteam (Betuwe)

AV '23 (Amsterdam)

AV Edam

AV Monickendam

atletiekvereniging Zeewolde

Loopgroep Medemblik

AV Hollandia te Hoorn

SAV te Grootebroek

AV Zuidwal te Huizen