Slide Image

Slide Description

50 meter na het witte bruggetje gaat u rechtsaf over het gras omhoog naar de top van de heuvel. Bij slecht weer of wanneer deze klim nat en glibberig is, wordt deze klim niet genomen en gaat u beneden rechtdoor. Dit is het alternatieve parcours. Voor het tweede witte bruggetje slaat u dan rechtsaf en pakt u een goed begaanbare klim omhoog.